fbpx

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, zwanego dalej RODO, zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych.

SŁOWNIK POJĘĆ:

 • cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;
 • log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie;
 • serwis – strona internetowa www.cnwmedia.pl
 • adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
 • protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST:

Paweł Ptaszyński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Ptaszyński cnw media. Dane kontaktowe:  Podwale 14 a (68-200) Żary, NIP: 928 186 32 97. e- mail: kontakt@cnwmedia.pl

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), np. na wykorzystanie Twojego wizerunku poprzez udostępnienie materiału, który dla Ciebie przygotowałem. Udostępnione materiały reklamowe znajdziesz na mojej stronie internetowej i należących do mnie social mediach (Facebook, Instagram, Youtube). Zgodę muszę mieć również na to, żebym mógł wysyłać Tobie ofertę marketingową dzięki której dowiesz się o mojej bieżącej działalności.
 2. Zawarcia umowy oraz jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w celu wystawienia faktury.
 4. Marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), poprzez utrzymanie kontaktu w związku z korespondencją tradycyjną, e-mailową, telefoniczną w sprawach dotyczących naszej działalności. Przetwarzamy dane także w celu dochodzenia roszczeń i praw związanych z prowadzoną działalnością.
 5. Prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook oraz informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości). Wraz z Facebook Ireland Limited pełnię funkcję współadministratora w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk i reklam. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdziecie pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów dla jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, m.in. dostawcom IT, księgowym, zleceniobiorcom przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych lub upoważnienia do ich przetwarzania.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA PRZEZ CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, np. w związku z  wyrażeniem zgody, a obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa jak   zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celów w jakich zostały zebrane lub brak możliwości zawarcia umowy.

JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANYMI PRZEZ NAS DANYMI OSOBOWYMI:

 1. Dostępu do danych osobowych; sprostowania  danych osobowych; usunięcia  danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i ich przeniesienia.
 2. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, która może zostać wycofana w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została wyrażona (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem jej wykorzystania przed cofnięciem).
 3. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies,stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki Cookies,  zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
 • ułatwienia korzystania z serwisu podczas jego przeglądania;
 • późniejszego skojarzenia w przypadku ponownego połączenia serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystałeś ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostosowania zawartości serwisu do określonych preferencji oraz optymalizacji korzystania z dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb

W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia;
 • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
 • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej;
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i personalizację interfejsu;
 • „własne” – zamieszczane przeze Serwis;
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis.
 1. Informacje w żaden sposób nie są łączone z Twoimi danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej. Powinieneś sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zapoznaj się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

 1. Oprogramowanie do przeglądania serwisu, tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies.
 2. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.